Дисципліни
методичне забезпечення

агрономія

БАКАЛАВР

1 курс

Агрометеорологія

-Методичні вказівки до вивчення курсу та написання контрольних робіт згідно вимог кредитно-модульної системи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 090101-Агрономія. /Семеняка І.М., Малаховська В.О.

Ботаніка

- Морфологія рослин. Методичні вказівки до лабораторних занять /Сало Л.В

- Систематика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ботаніки. Ч.2. /Сало Л.В

- Словник ботанічних термінів /Сало Л.В

- Українсько латинський словник /Сало Л.В

Введення в спеціальність

- Методичні вказівки до виконання практичних занять /Плетень В.В.

Генетика

- Методичні вказівки до виконання лабораторних занять /Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки до виконання практичних занять /Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів денної та заочної форми навчання /Мостіпан М.І.

- Збірник задач для студентів /Мостіпан М.І.

Геодезія з основами землевпорядкування

- Геодезія та землевпорядкування (Методичні вказівки для виконання контрольних робіт) /Шепілова Т.П.

- Геодезія та землевпорядкування. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт. Частина І / Мостіпан М.І., Дейкун В.А.

- Геодезія та землевпорядкування. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт. Частина ІІ / Мостіпан М.І., Дейкун В.А.

Екологія за фаховим спрямуванням

- Методичні вказівки до виконання практичних занять /Резніченко В.П.

Тваринництво

- Тваринництво. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни /Манойленко С.В.

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ

- Методичні вказівки до проходження навчальної польової практики та гербаризації рослин з дисципліни «Ботаніка» /Сало Л.В.

 

2 курс

Агрофармакологія

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт /Андрієнко О.О.

Гербологія

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Гербологія /Андрієнко О.О.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з гербології /Кулик ГА.

Грунтознавство з основами геології

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт /Трикіна Н.М.

Ентомологія

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Андрієнко О.О.

Лісівництво

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт /

Насіннєзнавство

-Селекція та насінництво (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт) /Григор’єв М.І.

Сільськогосподарська меліорація

- Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт /Кулик Г.А.

Фізіологія рослин

- Методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки до лабораторних робіт /Корнічева Г.І.

- Фізіологія рослин з основами біохімії. Методичні вказівки до проведення практичних робіт / Корнічева Г.І.

- Фізіологія рослин з основами біохімії. Методичні вказівки до вивчення курсу та написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання /Мостіпан М.І., Корнічева Г.І.

Фітопатологія

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Андрієнко О.О.

 

КУРСОВІ

Грунтознавство з основами геології

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з ґрунтознавства з основами геології /Трикіна Н.М.

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З ГРУНТОЗНАВСТВА

- Методичні вказівки до проходження навчальної польової практики з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» /Трикіна Н.М.

 

3 курс

Агрохімія

- Методичні вказівки до проведення практичних робіт / Сало Л.В., Трикіна Н.М.

- Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт / Сало Л.В., Трикіна Н.М.

Бджільництво

- Методичні рекомендації до вивчення дисципліни /Манойленко С.В.

- Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт

/Манойленко С.В.

Загальне та меліоративне землеробство

- Бур’яни та заходи боротьби з ними: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни / Кулик Г.А.

- Загальне і меліоративне землеробство. Розділ “Механічний обробіток грунту”.Методичні вказівки до виконання практичних робіт / Кулик Г.А.

- Зональні системи землеробства. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт /Кулик Г.А., Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з загального і меліоративного землеробства. Розділ “Наукові основи сівозмін”/Кулик Г.А.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з загального і меліоративного землеробства. Розділ “Бур'яни та заходи боротьби з ними”/Кулик Г.А.

Кормовиробництво

- Методичні вказівки до проведення практичних робіт /Андрієнко О.О., Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт /Резніченко В.П.

Рослинництво з основами програмування врожаїв

- Рослинництво з основами програмування урожаю: Завдання і методичні вказівки для лабораторно-практичних занять /Мостіпан М.І.

- Методичні рекомендації з КМС оцінки знань по рослинництву з основами програмування врожаю /Мостіпан М.І.

- Види, різновиди та сорти пшениці. Навчальний посібник /Мостіпан М.І.

- Різновидності основних сільськогосподарських культур: Посібник для самостійної роботи для студентів /Мостіпан М.І.

-. Рослинництво з основами програмування врожаїв (частина 1 змістовий модуль 1). Методичні вказівки до проведення практичних робіт / Мостіпан М.І., Сало Л.В., Андрієнко О.О., Іщенко В.А.

- Рослинництво з основами програмування врожаїв (частина 1 змістовий модуль 2). Методичні вказівки до проведення практичних робіт / Мостіпан М.І.

- Рослинництво з основами програмування врожаїв (частина 1 змістовий модуль 3). Методичні вказівки до проведення практичних робіт / Мостіпан М.І., Кулик Г.А.

- Рослинництво з основами програмування врожаїв (частина ІІ змістовий модуль ІV). Методичні вказівки до проведення практичних робіт /Мостіпан М.І., Кулик Г.А.

-Рослинництво (Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт) /Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Мостіпан М.І.

Система застосування добрив

- Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних робіт / Сало Л.В., Трикіна Н.М.

Організація виробництва та підприємницька діяльність

- Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання /Семеняка І.М., Малаховська В.О.

- Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Семеняка І.М., Малаховська В.О.

Основи наукових досліджень в рослинництві

Методичні вказівки до проведення практичних робіт

 

КУРСОВІ

Рослинництво з основами програмування врожаїв

- Показники модельних господарств для виконання курсового проекту студентами денної та заочної форми навчання /Мостіпан М.І.

- Рослинництво з основами програмування врожаїв. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами стаціонарної і заочної форми навчання /Мостіпан М.І.

Система застосування добрив

- Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами стаціонарної і заочної форми навчання /Слободян С.М.

Кормовиробництво

- Рослинництво з основами програмування врожаїв. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами стаціонарної і заочної форми навчання /Мостіпан М.І.

Загальне та меліоративне землеробство

- Методичні вказівки до виконання курсового проекту з загального і меліоративного землеробства /Кулик Г.А.

 

ДОСЛІДНО-АГРОНОМІЧНА ПРАКТИКА

- Наскрізна програма практик /Колектив авторів

 

4 курс

Агроекологія

- Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Резніченко В.П.

Інтегрований захист

- Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Андрієнко О.О., Мостіпан М.І.

Овочівництво

-Овочівництво та плодівництво (Методичні вказівки для перевірки знань) /Григор’єв М.І.

Плодівництво

- Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт з плодівництва /Григор’єв М.І., Корнічева Г.І.

Селекція та насінництво польових культур

-Селекція та насінництво (Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт) /Григор’єв М.І.

- Селекція польових культур. Методичні вказівки до написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання /Андрієнко О.О., Мостіпан М.І.

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з селекції та насінництва польових культур /Мостіпан М.І.

- Селекція та насінництво. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт /Григор’єв М.І.

Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва

- Методичні вказівки до проведення практичних робіт / Іщенко В.А.

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з технології зберігання та переробки продукції рослинництва

 

КУРСОВІ

Інтегрований захист

- Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами денної і заочної форми навчання /Андрієнко ОО.

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва

- Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами денної і заочної форми навчання /Іщенко В.А., Мостіпан М.І., Корнічева Г.І.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

- Наскрізна програма практик

 

-Програма держіспиту (методичні вказівки) /Мостіпан М.І.

 

 

СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

Адаптивні системи землеробства

- Методичні вказівки до практичних занять /Кулик Г.А.

- Сівозміни України: Методичні вказівки до виконання практичних робіт/Кулик Г.А.

- Бур’яни та заходи боротьби з ними: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт/Кулик Г.А.

Аграрне та екологічне право

- Аграрне екологічне право для заочної форми навчання /Трикіна Н.М.

- Земельне право. Методичні поради до самостійної роботи студентів /Трикіна Н.М.

Біотехнологія в рослинництві

-Біотехнологія в рослинництві (для виконання контрольних робіт) /Трикіна Н.М.

Географічні інформаційні системи

- Методичні вказівки до практичних занять /

Еколого-біологічне рослинництво

- Методичні вказівки до виконання практичних робіт

- Оптимізація мінерального живлення сільськогосподарських культур: Збірник задач для самостійної роботи студентів

Інтегрований захист рослин

- Методичні вказівки до практичних занять /Андрієнко О.О.

Інформаційно-консультативне забезпечення АПК

- Методичні вказівки до практичних занять /

Фітосанітарний моніторинг

- Методичні вказівки до практичних занять /Кулик Г.А.

Методи і організація наукових досліджень в агрономії

- Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт /Резніченко В.П.

-Основи наукових досліджень (для виконання контрольних робіт) /Григор’єв М.І.

-Методи і організація досліджень в агрономії (для перевірки знань) /Григор’єв М.І.

- Методи і організація досліджень в агрономії (для виконання практичних робіт) /Григор’єв М.І.

Методика викладання у вищій школі

- Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт /Плетень В.В.

Підприємництво в агроформуваннях

- Методичні вказівки та завдання для виконання практичних робіт /Малаховська В.О.

Прогноз та програмування врожаїв

- Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур: Завдання і методичні вказівки до виконання практичних робіт /Григор’єв М.І.

- Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур (для перевірки знань) /Григор’єв М.І.

Світове сільське господарство та зовнішньо-економічна діяльність

Завдання і методичні вказівки до виконання практичних робіт /Григор’єв М.І.

Світові агротехнології

Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Григор’єв М.І.

Системи сучасних інтенсивних технологій

Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Мащенко Ю.В.

Сучасні проблеми в агроекології

Методичні вказівки до виконання практичних робіт /Резніченко В.П.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА

 

- Методичні вказівки до дипломної роботи «Спеціаліст»

- Методичні вказівки до випускної роботи «Магістр»

- Наскрізна програма практик для студентів спеціальності

© 2021 KNTU