Студентське наукове товариство

  • Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Вклад молоді у розвиток агропромислового виробництва України”. – Кіровоград: КНТУ, 2014. – 94 с.   http://www.snt-kntu.ho.ua/index_fully.php.
  •  Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції інтенсивні технології в рослинництві ”. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – 94 с. http://www.snt-kntu.ho.ua/doc/itr.pdf.
  •  Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Сучасні енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур”. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – 114 с. http://www.snt-kntu.ho.ua/doc/zb_tez_vsnpk_suchasni_energozberig_tehnol_vyrosh_sg_kultur_kirovograd_2012.pdf.
  •  Матеріали круглого столу “Проблеми впровадження новітніх систем землеробства в агропромислове виробни цтво України” 23 листопада 2011 року. Кіровоград: СНТ КНТУ, 2011. – 91 с. http://www.snt-kntu.ho.ua/doc/ksagro.pdf.
© 2023 KNTU