Наші публікації


Електронні збірники тез КНТУ з публікаціями викладачів, магістрантів та аспірантів  кафедри  загального землеробства

 

На базі університету працює методично-організаційний відділ в активі якого сотні виданих методичних вказівок, десятки збірників наукових статей, монографій та навчальних посібників

Адреса:
Методично-організаційний відділ, 
Кіровоградський національний технічний університет, 
проспект Університетський, 8, місто Кіровоград, 25030.
Тел./факс (0522) 55-10-49, E-mail: stat_kntu@ukr.net

Вимоги до підготовки публікацій у виданнях університету http://www.kntu.kr.ua/index.php?action=nauka/publish.html/publish.html.

 

 

 • ·              ЗБІРНИК ПРАЦЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ КНТУ.– ВИП. 3. – КІРОВОГРАД: КНТУ, 2014.– 981 c. Збірник праць молодих науковців складається зі змісту, статей та тез студентів та магістрантів по матеріалам дипломних робіт.  http://www.kntu.kr.ua/doc/Proceedings_of_Young_Scholars_KNTU_Vyp_3.pdf
 •  ·              ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ НА XLVІІІ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 17 КВІТНЯ 2014 РОКУ. КІРОВОГРАД: КНТУ , 2014.– 883 с.  Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVІІІ наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 17 квітня 2014 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті.   http://www.kntu.kr.ua/doc/PRODUCTION_SCIENCE_%202014.pdf.
 •  ·              ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ВИКЛАДАЦЬКИХ, АСПІРАНТСЬКИХ ТА МАГІСТРАНТСЬКИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРОВЕДЕННЯ "ДНЯ НАУКИ- 2013": 18 ТРАВНЯ 2013 РОКУ.– КІРОВОГРАД: КДТУ, 2013.– 121 с. У електронному збірнику опубліковано тези доповідей на ХLІУ науковій конференції викладачів, аспірантів, магістрантів та співробітників за результатами наукових досліджень, яка проходила 18 травня 2013 р.  http://www.kntu.kr.ua/index.php?action=nauka/publish.html/zbirniki.
 • ·              ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ НА XLVІІ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 18 КВІТНЯ 2013 РОКУ. КІРОВОГРАД: КНТУ, 2013.– 773 с.Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVІІ наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 18 квітня 2013 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті. http://www.kntu.kr.ua/doc/EDUCATION-PRODUCTION_2013.pdf
 •  ·              НАУКОВІ ЗАПИСКИ.- Вип.12. Частина І,Частина ІІ - Кіровоград: КНТУ. Наукові записки.– Вип.12. Частина І.– Кіровоград: КНТУ, 2012.– 355 с.Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів, студентів та магістрантів університету. http://www.kntu.kr.ua/index.php?action=nauka/publish.html/zbirniki.
 •  ·              ЗБІРНИК ПРАЦЬ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ КНТУ.-Вип.1.-Кіровоград:КНТУ,2012.-916 с. Збірник праць молодих науковців складається зі змісту, статей та тез студентів та магістрантів по матеріалам дипломних робіт.  http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_pr_molod.pdf.
 •  ·              НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ, 2012. Тези доповідей студентів і магістрантів на XLVІ науковій конференції 19 квітня 2012 року. Кіровоград: КНТУ, 2012.- 668 с. Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVІ наукової конференції студентів та магістрантів, що відбулась 19 квітня 2012 року на базі Кіровоградського національного технічного університету містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті. http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_nauka_vir.pdf.
 • ·              НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ, 2011. Тези доповідей студентів і магістрантів на XLV науковій конференції 19 травня 2011 року.- Кіровоград: КНТУ, 2011. - 1079 с.Збірник тез та доповідей студентів і магістрантів на XLV науковій конференції, яка проходила 19 травня 2011 року містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті. http://www.kntu.kr.ua/doc/nauka-virobn.pdf.
 •  ·              НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.- Випуск 2. - Кіровоград: КНТУ. - 116 с.У збірнику викладені анотації завершених науково-технічних розробок та інноваційних технологій Кіровоградського національного технічного університету. http://www.kntu.kr.ua/index.php?action=nauka/publish.html/zbirniki.
 •  ·              НАУКОВІ ЗАПИСКИ. - Вип. 10, част. III - Кіровоград: КНТУ, 2010.- 390 с.Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень викладачів та студентів університету. http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_3/index.html.
 •  ·              НАУКОВІ ЗАПИСКИ.- Вип. 9.- Кіровоград: КНТУ, 2009.- 296 с. Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень викладачів та студентів університету. http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_9.pdf.
 •  ·              НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2009. Тези доповідей студентів і магістрантів на XLІIІ науковій конференції та аспірантів і викладачів на XL науковій конференції 16 квітня 2009 року. - Кіровоград: КДТУ, 2009.– 950 с. Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів.  http://www.kntu.kr.ua/doc/nv.pdf.
 •  ·              НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.-Кіровоград: КНТУ, 2009.-146 с.У збірнику викладені анотації завершених науково-технічних розробок та інноваційних технологій учених Кіровоградського національного технічного університету.  http://www.kntu.kr.ua/doc/zbir_1.pdf.
 •  ·              НАУКА ВИРОБНИЦТВУ, 2008.Тези доповідей студентів і магістрантів на XLIІ науковій конференції та аспірантів і викладачів на XXXІХ науковій конференції 17 квітня 2008 року. - Кіровоград: КНТУ, 2008.– 363 с.Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів. http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_2008.pdf.
 •  ·              СУЧАСНІ ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ (Матеріали конференції присвяченої 10-й річниці заснування кафедри загального землеробства КНТУ).- КІРОВОГРАД: КНТУ, 2007.– 142 с. Збірник наукових праць, в якому опубліковані доповіді на конференції та перелік наукових публікації співробітників кафедри за період 1997-2007 років.  http://www.kntu.kr.ua/doc/konf_ekolog.pdf. 

 

 

·  

© 2023 KNTU