Cилабуси навчальних дисциплін

Освітня програма АГРОНОМІЯ

Рівень вищої освіти – бакалавр

Введення в спеціальність

Землевпорядкування з основами геодезії

Тваринництво

Генетика

Лісництво

Агрометеорологія

Сільськогосподарська меліорація

Організація сільськогосподарського виробництва

Рівень вищої освіти – магістр

Фітосанітарний моніторинг

Моделювання агротехнологічних процесів

Еколого-біологічне рослинництво

Географічні інформаційні системи

Світові агротехнології

© 2023 KNTU