Освітня програма першого (бакалаврського) рівня

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 201 «АГРОНОМІЯ” ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

МОНІТОРІНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ


СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

© 2022 KNTU