Освітня програма другого (магістерського) рівня

">ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 201 «АГРОНОМІЯ” ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ


МОНІТОРІНГ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ


ДОСТУП ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ


СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ


© 2022 KNTU