Головна

 Україна є аграрно-промисловою державою. Вона має величезні можливості для розвитку багатьох галузей промисловості та агропромислового комплексу. На сьогоднішній день за виробництвом окремих видів сільськогосподарської продукції Україна займає передові позиції в світі.

Кіровоградщина – одна з найбільших аграрних областей України. Проте фахівців вищої кваліфікації за головною професійною спеціальністю – агрономія в області не готували. Їх постачали з вузів інших регіонів. Тому з 1992 року в Кіровоградському національному технічному університеті розпочато підготовку фахівців з агрономії. З цією метою  1997 року відкрито випускаючу кафедру загального землеробства. Спеціальність акредитована за четвертим, найвищим рівнем акредитації де проводять підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з агрономії. Випускники з агрономії та інших споріднених спеціальностей мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю рослинництво.

Для навчання студентів створена потужна матеріально-технічна база. Кафедра загального землеробства плідно працює у складі навчально-наукового комплексу з Кіровоградським інститутом агропромислового виробництва НААН, товариством з обмеженою відповідальністю «Украгроком» Олександрійського району та селянським товариством з обмеженою відповідальністю «Агролан» Новомиргородського району Кіровоградської області. Студенти мають можливість проходити навчальну та інші види практик у найбільш розвинутих агропромислових формуваннях не лише Кіровоградської області, а й України. Велика кількість студентів проходить стажування у сільськогосподарських підприємствах Німеччини, Великої Британії, Данії, Чехії, Словаччині та інших країнах.

Студенти з першого курсу мають можливість вести дослідницьку роботу на дослідному полі, яке розташоване поряд з гуртожитками на території університету. Виконані роботи студентів високо оцінені на конференціях  у сільськогосподарських вузах України.

Реформа в агропромисловому комплексі викликала істотні зміни не лише в організації виробничих відносин та впровадженні новітніх технологій, а й сприяла значному розширенню сфери обслуговування сільськогосподарського виробництва, що в свою чергу зумовило величезний попит у фахівцях. В даний час випускники кафедри працюють за фахом у сільськогосподарських підприємствах з вирощування та переробки продукції рослинництва, на дослідних станціях, в обласному центрі родючості ґрунтів, спеціалістами карантинної служби, насіннєвих лабораторій, регіональними представниками різних агропромислових компаній,  підприємствах, які ведуть бізнес по забезпеченню сільського господарства агрохімікатами, мінеральними добривами, ростовими речовинами, сільськогосподарською технікою, в заготівельних організаціях, на митницях, експертами в банках, дорадниками, консультантами тощо. Частина випускників продовжує навчатися в аспірантурі (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Вінниця).

 Навігація

Головна сторінка
Про кафедру
   - Загальна інформація про кафедру
   - Склад кафедри
Абітурієнту
   - Правила прийому
   - Буклет про кафедру
Студенту
   - Порадник студенту
   - Студентське самоврядування
   - Розклад консультацій
   - Стипендіальне забезпечення
   - Положення про індивідуальний    навчальний план студента
   - Організація практичної підготовки    здобувачів вищої освіти
   - Положення про організацію    вивчення вибіркових дисциплін
Освітня програма «Агрономія» другого (магістерського) рівня
Освітня програма «Агрономія» першого (бакалаврського) рівня Контрольні заходи та оцінювання здобувачів
Академічна доброчесність
Матеріальні ресурси
Забезпечення якості освіти
   - Засідання робочої групи з
   удосконалення змісту ОП

   - Моніторинг якості освіти
   - Положення про систему якості освіти
Безпека в освітньому середовищі та вирішення конфліктних ситуацій
Науково-дослідна робота
Наші випускники
Співпраця з роботодавцями
   - Угоди про співпрацю
   - Відгуки про випускників
Контакти
Мапа сайту

© 2022 KNTU